Het Militair Commando Oost-Vlaanderen bevindt zich in de Leopoldskazerne te GENT en bestaat uit 9 militairen en 2 burgers. Alsook beschikken wij over een zeer deskundig team van 16 reserve militairen.

De hoofdtaak van het Militair Commando is Hulp aan de Natie, in noodsituaties zoals rampen, overstromingen, allerlei grootschalige incidenten waarbij aan Defensie steun gevraagd wordt door de Provinciegouverneur. De link tussen Defensie en de Natie wordt gecoördineerd vanuit onze eenheid.

Naast onze corebusiness hebben we nog tal van initiatieven die traditioneel op de agenda gepind staan zoals vandaag het concert in de lente en in de maand september organiseren we een sportief evenement voor wandelaars, fietsers en motorrijders waarvan alle opbrengsten integraal ten voordele van sociale projecten, goede doelen in Oost-Vlaanderen gaan.
Daarvoor kunnen we steeds rekenen op onze reserve militairen, tal van vrijwilligers extern aan Defensie, en oudgedienden.

Ons actief personeel

Onze reservisten

Ons teamOnze visie

Het aansturen en coördineren van de Defensiesteun die wordt geleverd in het geval van crisis, ramp of calamiteit.

In de provincie Oost-Vlaanderen willen wij een competente, complementaire en flexibele partner zijn voor de militaire eenheden actief binnen de provincie, voor de verschillende civiele bestuursniveaus en veiligheidspartners, voor de verenigingen die bijdragen tot het versterken van de band Defensie-Natie alsook voor elk individu of entiteit die kan bijdragen tot de promotie van Defensie.

Onze missie

Onze missie bestaat uit het uitvoeren van de volgende taken:

Onze waarden

Het Militair Commando Provincie Oost-Vlaanderen onderschrijft de waarden zoals vastgelegd in de Opdrachtverklaring van Defensie. Daarnaast willen wij speciale aandacht besteden aan volgende kwaliteiten:Een greep uit onze activiteiten


Dag van de Vriendschap

Dag van de vriendschap, 25 november 2022, bedankten wij al onze medewerkers en sponsors tijdens een hartelijke samenkomst. Daarbij werden nogmaals een aantal cheques uitgereikt aan de sociale projecten in de regio, dit was mogelijk dankzij de massale opkomst tijdens De Vrijheid in Zicht.
Een aantal mensen werden tegelijkertijd in de bloemetjes gezet.


Herdenking Portugese soldaten van de Eerste Wereldoorlog

Op 12 november 2022 was er een ceremonie ter nagedachtenis van de Portugese soldaten van de Eerste Wereldoorlog aan het monument te Gent. De Kolonel stafbrevethouder Herman HENDRICKX, Ir, Provinciecommandant van Oost-Vlaanderen was hierop aanwezig, samen met vele andere prominenten.De Onbekende Soldaat

Van 7 tot en met 9 november vonden vijf Gathering of the soil-plechtigheden plaats op verschillende militaire begraafplaatsen in heel België. Daarbij werd aarde van de begraafplaatsen verzameld in een urne om 100 jaar de Onbekende Soldaat te herdenken. De gemeente Maldegem herdacht op haar militaire begraafplaats dit uniek historisch moment.

In 1922 werd er op vijf verschillende militaire begraafplaatsen een doodskist opgegraven van een gesneuvelde Belgische militair van wie de naam de militaire graad onbekend waren. Op die begraafplaatsen waren militairen begraven die gesneuveld waren tijdens de Eerste Wereldoorlog bij gevechten in Antwerpen, Luik, Namen, aan het IJzerfront en in de zone van het bevrijdingsoffensief in Vlaanderen. De vijf lijkkisten werden overgebracht en opgebaard in het spoorwegstation van Brugge.

Op 10 november 1922 werd de Bruggeling en oorlogsinvalide (hij was blind uit de strijd gekomen) Raymond Haesebrouck naar het station gebracht. Generaal Vincent Joseph Ghislain de Longueville vroeg aan de veteraan om een van de vijf kisten aan te duiden. Haesebrouck koos de vierde kist. Vanaf dan was die het symbool voor al diegenen die zich opofferden voor het Belgische Vaderland en begraven liggen onder een naamloos kruis. De overige kisten werden herbegraven op het militair kerkhof van Brugge. Op 11 november 1922 nam een speciale trein de kostbare vracht mee tot aan het Brusselse Noord-Station, waar de kist op een affuit werd geplaatst. Vandaar ging het naar de Congreskolom. Langsheen het parcours was een erehaag gevormd door oorlogsinvaliden en gedeporteerden. De doodskist werd met alle eer en in het bijzijn van de koninklijke familie begraven in de grafkelder juist voor de Congreskolom.

Koning Albert I sprak tijdens de ceremonie onder meer deze woorden: ''Het is van geen belang te weten of hij burger, werkman of landbouwer, Vlaming of Waal is; wij brengen hem hulde omdat hij in onze ogen de blijvende eigenschappen van ons ras vertegenwoordigt, omdat hij een onaantastbaar symbool is van de verdediging van onze vrijheid en eenheid en onafhankelijkheid, en een waarborg voor het onsterfelijk bestaan van ons Vaderland.'' Vandaag exact 100 jaar later werd er eenzelfde ceremonie gehouden waarbij 5 urnen naar Brugge, waar oorlogsinvalide Raymond Haesebrouck de kisten destijds aangeduid heeft, overgebracht werden.

Om eer te betuigen organiseerde het militair commando Provincie Oost-Vlaanderen in samenspraak met Defensie, de gemeente Maldegem, Adegem en de vrije basisschool De Papaver, een ceremonie ter nagedachtenis van dit gebeuren. Een bijna exacte kopie van 100 jaar terug. De urne werd overgebracht naar Brugge onder militaire escorte. Kolonel Hendrickx Herman, Ir, Provinciecommandant, de burgemeester van Maldegem, de woordvoerder van het World Heritage Institute hielden er een toespraak.

Tally Ho !

Kolonel Hendrickx Herman, Ir, woonde op 29 oktober de jaarlijkse herdenking 'Tally Ho!' van het bevrijdingsvliegveld B67 te Ursel bij. Nadien wandelden alle deelnemers met fakkel richting VCU (Vliegclub Ursel).Opening tentoonstelling over het Koningshuis

Op dinsdag 25 oktober 2022 was de provinciecommandant kolonel SBH Hendrickx Herman, aanwezig op de officiële opening van de tentoonstelling over het Koningshuis van de hand van de heer Van Den Branden Willy naar aanleiding van de 21ste verjaardag van Prinses Elisabeth in HAMME. De provinciecommandant en de burgemeester van Hamme, de Heer Herman Vijt, hebben er een toespraak gegeven. De provinciecommandant had vervolgens de eer om het lint door te knippen en hiermee de tentoonstelling officieel te openen.Plechtigheid Poolse Wing

Op 18 september 2022 werd aan het monument van de Poolse Wing te Gent St-Denijs-Westrem hulde gebracht aan de Polen, die op het toenmalig vliegveld aldaar in 1944 en 1945 het luchtruim tegen Duitse aanvallen beschermden.
Kolonel stafbrevethouder Herman HENDRICKX, Ir, Provinciecommandant van Oost-Vlaanderen vertegenwoordigde hierbij de minister van Defensie en het Militair Commando Provincie Oost-Vlaanderen. Bij deze plechtigheid werden de gesneuvelden door bloemlegging geëerd.
Tak, aby nigdy nie zostały zapomnianeDe Vrijheid in Zicht

Als afsluiter van ons jaarlijks sportief evenement DVIZ, op dinsdag 13 september 2022, werd er een cheque van 2000 euro overhandigd aan het Streekfonds Oost-Vlaanderen ter ondersteuning van het sociaal project SPortspOT GentPlechtigheid te Adegem

Op 11 september ’22 was er een grote plechtigheid op de Canadese militaire begraafplaats in Adegem. Dit in bijzijn van de vertegenwoordiging van Z.M. de Koning en tal van andere hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de Kolonel stafbrevethouder Herman HENDRICKX, Ir, Provinciecommandant van Oost-Vlaanderen. Het Militair Commando Provincie Oost-Vlaanderen eerde hierbij met een bloemlegging de gesneuvelden op het ereveld.

Op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd heel hard gestreden om de Westerschelde en de toegang tot de haven van Antwerpen. In onze contreien streden Canadezen, Britten en Polen tussen Eeklo en Knokke-Heist om controle te krijgen over 'De Honte' (Westerschelde).Plechtigheid te Machelen Zulte

Op zondag 4 september woonde Kolonel Herman Hendrickx, ir. de plechtigheid bij ter nagedachtenis van de gesneuvelde Franse en Belgische militairen tijdens beide wereldoorlogen.Korpsmaaltijd met boekvoorstelling

Op de dag van de Korpsmaaltijd, 17 november 2021, stelde adjudant Filip Willems zijn boek "Fire Mission, Battery Adjust" voor, en overhandigde aansluitend een exemplaar aan de provinciecommandant, Kolonel Herman Hendrickx, ir.Te Deum ter gelegenheid van Koningsdag

Tijdens de receptie na het Te Deum op 15 november 2021 werden de twee nog in leven zijnde Korea Strijders in Oost-Vlaanderen geëerd door Kolonel Herman Hendrickx, ir.Te Deum te Gent op de Nationale Feestdag

Op 21 juli 2021 woonden Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en Prins Lorenz het Te Deum bij in de Sint-Baafskathedraal te Gent.Plechtige opening van het vernieuwde clubhuis AerodrOOm te Ursel

Provinciecommandant Kolonel Herman HENDRICKX Ir, had zaterdag 26 juni de eer en het genoegen om samen met burgemeester Pieter De Crem, voorzitter Jo Van de Woestyne en de Comd van het ATCC het lint door te knippen bij de plechtige opening van het vernieuwde clubhuis AerodrOOm.

De nieuwe naam verwijst naar het Franse aérodrome en naar dromen met een link naar de OO-registratie van Belgische vliegtuigen. Padré Marc Van Vooren zorgde voor de inzegening van het lokaal. Nadien werden we verrast door de spectaculaire show van Formation Team The Victors en Synchro Pair The Whiskey's.Het Militair Commando Oost-Vlaanderen in de strijd tegen Corona

Inzet militairen in Oost-Vlaanderen tijdens de tweede coronagolf

Defensie heeft tot nu toe, sinds de start van de tweede golf, twee ziekenhuizen en een 28-tal woonzorgcentra gesteund in de provincie Oost-Vlaanderen.. In deze periode werd een groot aantal militairen ingezet komende van over heel het land. Alle administratieve steunaanvragen werden opgevangen door onze reservisten. 11 van de 14 reservisten werden ingezet in het ASZ AALST en het woonzorgcentrum (WZC) Ter Bake in DENDERLEEUW.

Wij proberen ook het goede voorbeeld te geven en hebben vier personeelsleden van ons klein team ingezet in twee verschillende woonzorgcentra.

Logistieke ondersteuning in het WZC Egmont te Zottegem:

 

Logistieke ondersteuning in het WZC Ten Bossche in Deinze samen met personeel van het ATCC uit Gavere.
 
 
Administratieve ondersteuning door gedreven reservisten in het WZC Ter Bake in Denderleeuw.
 
Administratieve ondersteuning door gedreven reservisten in het Ziekenhuis ASZ te Aalst.

 

Militaire steun aan de Natie tijdens de tweede golf in Oost-Vlaanderen:

(geel: ziekenhuizen, blauw: woonzorgcentra)

 
Aan de Spoed van het ASZ Geraardsbergen werd door middel van een tent een extra wachtruimte gecreëerd.
 
Aan het WZC Ter Hovingen in Gentbrugge werden in het begin van de tweede golf luifels geplaatst om bezoek in open lucht mogelijk te maken.

 

Op het binnenplein van het WZC Ter Rive in Gent werd eveneens een tent geplaatst.

 

In samenwerking met de Medische Component werden vijf vorming/ trainingssessies (1e en 2e golf samen) georganiseerd t.v.v. de Oost-Vlaamse WZC aangaande het correct gebruik van de Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM).
Deze sessies vonden plaats in de Leopoldkazerne te Gent, telkens voor 15 deelnemers en onder het principe van Train The Trainer (TTT).

===> Klik hier voor het FB-filmpje "Vormingssessie CoViD-19" <===

 

Logistieke steun in Oost-Vlaanderen tijdens de eerste coronagolf

Tijdens de eerste golf werd er een Logistieke Hub opgericht te Gavere, voor de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen die aangeleverd werden vanuit Peutie.

Een overzicht van het aantal verwerkte goederen:

De brandweer, civiele bescherming en Defensie stonden in voor het transport en verdeling - in Oost-Vlaanderen - naar de psychiatrische centra, ziekenhuizen, dokterspraktijken, enz...

 

Inzet militairen in Oost-Vlaanderen tijdens de eerste coronagolf

In de strijd tegen Corona heeft de brandweerzone Centrum (Gent) een wasstraat gecreëerd waar alle ambulances die patiënten afvoeren naar hospitalen in de wijde regio worden ontsmet. Via het Provinciecommando heeft Defensie vijf kwalitatieve verstuivers uit het Logistiek depot van Ieper geleverd die hun dienst al bewijzen.

In de ochtend van maandag 30 maart 2020 werd een nieuwe levering chirurgische maskers geleverd voor herverdeling in 6 hulpverleningszones: