21 maart 2024 Instructiedag reserve en actief kader

Defensie moet en zal ten aller tijde paraat staan voor interventies tijdens een crisis. Ook wanneer er geen GPS voorzieningen meer aanwezig zijn door bijvoorbeeld electriciteitsuitval op grote schaal. GPS masten worden gevoed door electriciteit, bij uitval daarvan moet men zich kunnen behelpen, en wat is er nu iets specifiek aan Defensie… Off Grid werken. Vanuit de basisopleiding start men al met het aanleren van kaartlezen. Een kaart is voor de militair een onmisbaar item, het gebruik ervan word op regelmatige basis getraind. Deze oefening stond in functie van gevoelige punten binnen Oost-Vlaanderen. Militaire kwartieren, Seveso bedrijven, pipelines, en dergelijke. Ditmaal per team van twee militairen en met voertuig, een point-to-point excercise met startpunt te Gavere bij de collega’s van 3Para.

Plechtigheid te Zottegem

De Provinciecommandant was op 2 maart 2024 aanwezig op een plechtigheid in Zottegem waar de vaandels van de Nationale Strijders Bond Oost-Vlaanderen werden gezegend door de Padré. Er werden ook bloemen neergelegd aan het monument ter nagedachtenis van de gesneuvelden in aanwezigheid van Minister van Staat Herman De Croo.

Instructiedag noodplanning reserve en actief kader

Op regelmatige basis wordt er getraind op procedures, operationele inzet, coördinatie in functie van hulp aan de Natie. In geval van een incident waarbij de steun gevraagd wordt van Defensie, wordt er een coördinatiecel opgericht, zowel in de eenheid als op terrein. Daarvoor beschikken wij over een crisiscel en een interventievoertuig.

Symposium Defence, Industrie and Research Strategy

Op vrijdag 23 Feb organiseerde het Militair Commando Provincie Oost-Vlaanderen samen met Mars & Mercurius Gent een seminarie rond Defensie en Industrie. De lezing werd verzorgd door Generaal-majoor van het Vliegwezen Filip Borremans, Directeur-generaal van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie. De Defence, Industry and Research Strategy (DIRS) beoogt de ontwikkeling en bestendiging van een Belgische defensiegerelateerde technologische en industriële basis die onder andere bijdraagt tot de ondersteuning van het nationale veiligheids- en defensiebeleid en het versterken van de strategische autonomie van Defensie. Op die manier wordt België gepositioneerd als een relevante, betrouwbare en competitieve technologische partner in de Europese en trans-Atlantische capacitaire ontwikkeling. Na de uiteenzetting en het beantwoorden van interessante vragen, werd de avond afgesloten met een hapje en een drankje.

Concert 2024

16 mei 2024
Muziekcentrum De Bijloke

Traditiegetrouw organiseren wij een concert ten voordele van goede doelen, sociale projecten in de regio.

Het concert wordt gebracht door de Koninklijke muziekkapel van de Gidsen, onder leiding van Commandant – Kapelmeester Yves Segers.
Het thema dit jaar is ‘Musical’, in het tweede deel zal musical zangeres Ann Van den Broeck dit thema tot leven brengen samen met de Muziekkapel.

Wat mag u verwachten:

Ontvangst met drankje in één van de bars
Het eerste deel van het concert gebracht door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen
Pauze met drankjes
Tweede deel concert met gastoptreden van Ann Van den Broeck
Receptie na het concert met fingerfood en drankjes

Het goede doel

Streekfonds Oost-Vlaanderen steunt concrete projecten van burgers en verenigingen bij jou in de buurt. We doen dit samen samen met tientallen partners, heel wat vrijwilligers en talrijke donateurs. Ondanks de verscheidenheid van de lokale initiatieven hebben ze veel gemeen. Ze lenigen maatschappelijke noden en zetten in op verbinding: ze brengen mensen samen en reiken hen een band aan met een bijzondere locatie in hun omgeving. In Gent ligt de focus specifiek op jongeren.

19 januari 2024

Operatie Winter


Het Militair Commando Provincie Oost-Vlaanderen heeft deze vrijdag 19 januari 2024,
10 slaapzakken van Defensie geleverd aan de Dienst Outreachend Werken, Asiel en Vluchtelingen – team Outreachend Werken van Stad Gent.

Zij helpen de meest kwetsbare mensen in Gent die een beperkt netwerk hebben. Daarvoor werken ze in verschillende teams binnen de leefwereld van onze doelgroepen.

Onze collega’s Legon Alain en Heremans Arthur gaven dit met een warm hart aan de dienst “Outreachend werken” van de stad Gent, deze dienst deelt wekelijks slaapzakken uit aan daklozen en kunnen de slaapzakken van Defensie dus goed gebruiken…

Dienst outreachend werk

Straathoekwerking richt zich tot mensen in de donkere hoekjes van de wijken. Ze leggen contact met mensen die de weg niet vinden naar hulpverlening, maar die het wel erg goed kunnen gebruiken. Ze werken in verschillende Gentse wijken op de straat, in parken en pleintjes, in cafés, … Ze nemen de tijd om te luisteren naar de verhalen en gaan mee op zoek naar mogelijkheden die het leven dragelijker maken. Straathoekwerkers vervullen een outreachende taak. Zij vinden jou in de Gentse wijken.