Symposium Defence, Industrie and Research Strategy

Op vrijdag 23 Feb organiseerde het Militair Commando Provincie Oost-Vlaanderen samen met Mars & Mercurius Gent een seminarie rond Defensie en Industrie. De lezing werd verzorgd door Generaal-majoor van het Vliegwezen Filip Borremans, Directeur-generaal van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie. De Defence, Industry and Research Strategy (DIRS) beoogt de ontwikkeling en bestendiging van een Belgische defensiegerelateerde technologische en industriële basis die onder andere bijdraagt tot de ondersteuning van het nationale veiligheids- en defensiebeleid en het versterken van de strategische autonomie van Defensie. Op die manier wordt België gepositioneerd als een relevante, betrouwbare en competitieve technologische partner in de Europese en trans-Atlantische capacitaire ontwikkeling. Na de uiteenzetting en het beantwoorden van interessante vragen, werd de avond afgesloten met een hapje en een drankje.