Instructiedag noodplanning reserve en actief kader

Op regelmatige basis wordt er getraind op procedures, operationele inzet, coördinatie in functie van hulp aan de Natie. In geval van een incident waarbij de steun gevraagd wordt van Defensie, wordt er een coördinatiecel opgericht, zowel in de eenheid als op terrein. Daarvoor beschikken wij over een crisiscel en een interventievoertuig.